Cliënten

Toegang tot uw gegevens

Cliënten krijgen gewoonlijk toegang tot de eigen gegevens, zoals die in ons systeem vastgelegd zijn.

Klachten procedure

Bewindvoerders stellen altijd een klachtenprocedure beschikbaar aan cliënten.

Privacyverklaring AVG

In verband met de wettelijke vertegenwoordiging, mei 2018: Privacyverklaring