Beschermingsbewind

Als het over geld gaat dan kan ik niet meekomen. Ik krijg het gewoonweg niet geregeld. Beschermingsbewind maakt het voor mij mogelijk om me te focussen op andere belangrijke dingen in het leven.

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind, meerderjarigenbewind of bewindvoering is het wettelijke instrument om mensen te beschermen die hun financiële situatie niet zelfstandig kunnen regelen. De rechtbank benoemd een bewindvoerder die wordt voorgedragen in het verzoek tot onderbewindstelling. Een bewindvoerder kan een familielid zijn maar door de toenemende complexiteit van de samenleving wordt de inspanning die een goed bewind vergt vaak erg groot. De aandacht die nodig is om het maximale resultaat te behalen voor de rechthebbende kan vaak niet voortdurend worden opgebracht naast de eigen baan en het huishouden van de familiebewindvoerder. Ook wordt vaak voor een professionele bewindvoerder gekozen om onenigheid in de familie te voor te blijven.

Door bewind kan worden voorkomen dat de financiële huishouding door eigen toedoen of door toedoen van anderen (verder) in gevaar komt. Door rust en stabiliteit te brengen in de financiën wordt het voor velen bovendien mogelijk om -met een goed plan- samen te werken naar een bewind-vrije toekomst.

Veel mensen hebben moeite met het regelen van hun financiën terwijl de maatschappij daar niet bij stil staat. Iedere meerderjarige dient zijn zaakjes maar op orde te hebben. Een onduidelijke financiële situatie heeft ook op persoonlijk vlak grote negatieve gevolgen voor je gezondheid en sociaal functioneren. 

Bewindvoering: hoe komt het tot stand?
De aanvraag

Tijdens het eerste, vaak telefonische contact zal er  een persoonlijk gesprek gepland worden. Het is dan erg nuttig als daarbij een hulpverlener of andere vertrouwenspersoon aanwezig is. Deze kan dan na ons gesprek ook helpen om samen met u nog eens alles door te nemen. De vertrouwensband tussen bewindvoerder en cliënt is erg belangrijk, onze gesprekken blijven natuurlijk altijd vertrouwelijk.

Tegen het einde van het gesprek hebben we een overzicht van de persoonlijke en financiële situatie en en kunnen we beoordelen of bewind haalbaar is. Als dat zo is dan nemen we daarna alle formulieren met u door en maken we het verzoek tot onderbewindstelling op. Het héle proces doorlopen we sámen en in goed overleg.

Enige tijd nadat we het verzoek indienen worden we voor een korte rechtszitting uitgenodigd, waarin de rechter de onderbewindstelling zal uitspreken. De rechter zal ook aangeven welk tarief berekend mag worden. Als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt dan kan de gemeente worden gevraagd om -een deel van-  de kosten te vergoeden. Hiertoe doen we dan een aanvraag voor bijzondere bijstand. De normale tarieven vind u hier.

Wat doet de bewindvoerder

Als het bewind is uitgesproken zal de bewindvoerder  de volgende taken op zich nemen:

 • het ordenen en in kaart brengen van de financiële administratie en schuldenpositie en eventuele beslagen;
 • het bijhouden van de financiële administratie en post;
 • het opstellen van een budgetplan en plan van aanpak;
 • aanvragen van zorg- en huurtoeslag;
 • het betalen van de vaste lasten;
 • het zorgen voor nodige verzekeringen;
 • declareren van nota’s bij de zorgverzekeraar;
 • aanvragen van minimavoorzieningen;
 • beheer van persoonsgebonden budget (PGB);
 • belastingaangifte doen (box 1);
 • regelingen treffen met schuldeisers;
 • het bewaken van de beslagvrije voet;
 • zo nodig voorbereiden voor schuldhulpverlening.

De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan u en aan de rechtbank over het gevoerde beleid. U krijgt bovendien normaal gesproken toegang tot een online verbinding met uw dossier in ons systeem. Hierdoor kunt u doorlopend de stand van uw financiën inzien.

Zelfredzaamheid

Voor velen die onder bewind staan is het uiteindelijke doel om na verloop van tijd weer volledig financieel zelfstandig te zijn. Zonder bewind dus. De bewindvoerder werkt daarvoor met zijn cliënt een plan van aanpak uit dat gericht is op een bewind-vrije toekomst. Cruciaal hierbij is dat de bewindvoerder en cliënt een goed team vormen en het plan nauwgezet uitvoeren.

Toezicht

Als bevoegd bewindvoerder staat Vertrouwde Handen Bewind onder toezicht van Rechtbank Oost-Brabant, Cluster Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

In deze korte video wordt bewind nog eens toegelicht.

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK