Nalatenschappen

Met het overlijden van onze cliënt eindigt de dienstverlening van de bewindvoerder “officieel”, dat is de wet. Terecht hebben nabestaanden er vaak moeite mee dat de bewindvoerder het dossier dan moet sluiten en niet betrokken is bij de afwikkeling van de nalatenschap. De bewindvoerder is immers waarschijnlijk beter op de hoogte van de vermogenspositie dan de erfgenamen.

Uitzonderlijk onder bewindvoerders is dat Vertrouwde Handen, ondanks de wettelijke regeling, in staat is om tóch een goede rol te kunnen spelen in de begeleiding van de erfgenamen.

In het zicht van het overlijden van onze cliënt en als deze daarin toestemt, ontvangen de erfgenamen advies dat hen helpt bij de afwikkeling van de nalatenschap. Na het overlijden bespreken we in een persoonlijk onderhoud met erfgenamen de details van het bewind en adviseren wij over de mogelijke afwikkeling van de nalatenschap.

Voor deze service berekenen wij geen kosten.

Vertrouwde Handen is opgeleid door en lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs NOVEX.